MENY

Forskningstorget ved UiS

Har din bedrift eller organisasjon behov for ny, forskningsbasert kunnskap? Eller er du student ved Det helsevitenskapelige fakultet som vil samarbeide med en organisasjon når du skriver masteroppgave? Da bør du delta på Forskningstorget.

Studenter i samtale med potensiell samarbeidspartner på Forskningstorget 2014. På Forskningstorget får studentene ved Det helsevitenskapelige fakultet en møteplass for å snakke med potensielle samarbeidspartnere om tema for masteroppgavene sine. (Foto: Forskningstorget 2014)

Det helsevitenskapelige fakultet har god kontakt med helse- og omsorgstjenestene i regionen. Praksisfeltet inviteres derfor hvert år til å presentere aktuelle forskningsprosjekt på seminaret Forskningstorget. Seminaret markerer starten på studentenes arbeid med masteroppgaven.

Under Forskningstorget kan bedrifter, organisasjoner og fakultetets egne forskningsgrupper foreslå temaer de er interesserte i å få utforsket av studenter eller forskere ved fakultetet. 

Det er også stedet hvor masterstudenter ved Det helsevitenskapelige fakultet kan få kontakt med aktuelle samarbeidspartnere.

Vi ønsker kontakt med bedrifter og organisasjoner som har forslag til temaer til masteroppgaver ved Det helsevitenskapelige fakultet. Enten du er interessert som student eller organisasjon, ta kontakt med oss.

Ny kunnskap sammen

Gjennom dialog vil vi kunne utforme spørsmål som både er akademisk interessante og nyttige. Sammen kan vi produsere ny kunnskap som er verdifull ikke bare for organisasjonen, men for samfunnet som helhet.