MENY

Forskningstorget ved UiS

Er du en organisasjon med behov for ny, forskningsbasert kunnskap? Eller en student ved Det helsevitenskapelige fakultet som vil samarbeide med en organisasjon når du skriver masteroppgave? Da bør du ta kontakt med Forskningstorget.

Studenter i samtale med potensiell samarbeidspartner på Forskningstorget 2014. På Forskningstorget får studentene ved Det helsevitenskapelige fakultet en møteplass for å snakke med potensiell samarbeidspartnere om emner for masteroppgavene sine. (Fra Forskningstorget 2014)

Forskningstorget er stedet hvor lag, foreninger eller organisasjoner innenfor helsesektoren kan foreslå temaer de er interesserte i å få utforsket av studenter eller forskere ved Det helsevitenskapelige fakultet. 

Det er også stedet hvor studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet kan få kontakt med en organisasjon som ønsker et samarbeid om masteroppgave.

Vi ønsker kontakt med organisasjoner som har forslag til temaer student ved Det helsevitenskapelige fakultet

Enten du er interessert som student eller organisasjon, ta kontakt med oss:

Ny kunnskap sammen

Gjennom dialog vil vi kunne utforme spørsmål som både er akademisk interessante og nyttige. Sammen kan vi produsere ny kunnskap som er verdifull ikke bare for organisasjonen, men for samfunnet som helhet.