MENY

HelseCampus Stavanger åpner nytt testsenter

HelseCampus Stavanger åpner 25. september et nytt test-, innovasjons- og simuleringssenter i Innovasjonspark Stavanger.

Oversiktsfoto arkivenes hus HelseCampus forsyner nå regionen med et testsenter hvor helsepersonell og industri og forskning kan jobbe tverrfaglig. Foto: Joachim Steinbru

Program (kun for inviterte gjester)

11:00 - 11:50 Mingling og lett matservering

11:50 Vi setter oss

12:00 Velkommen ved Ragne Farmen, prosjektleder HCS

12:05 Helseminister Bent Høie

12:20 Bakgrunn og visjon for HCS, rektor Klaus Mohn

12:30 Varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger kommune

12:35 SAFER, SUS, UiS, USHT og NSCC presenterer aktiviteter for senteret

12:45 Sparebankstiftelsen SR Bank bidrar til etablering av HCS senteret, Tor Dahle

12:50 Utvikling av innovasjonssenteret på Ullandhaug ved Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark, Terje Handeland

12:55 Offisiell åpning og droneslipp, helseminister Bent Høie

13:05 Program slutt

Forskningsbasert helseklynge

HelseCampus Stavanger er en forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner i helse- og omsorgstjenestene. 

Målet med senteret er å konkretisere den helhetlige pasientreisen som blir framtidens helsetjeneste. Her skal vi vise at det er mulig å jobbe tverrfaglig, vi skal synliggjøre synergiene det er i å forene det gode arbeidet som allerede gjøres i kommuner, på sykehus, i næringslivet og på forskjellige forskningsarenaer.

Visjon

Simulering, sikkerhet og samhandling - læring, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse.

Eiere

Stavanger universitetssjukehus (SUS), Universitetet i Stavanger (UiS), Norce, Stavanger kommune og Laerdal Medical. Blant samarbeidspartnerne er Safer Acute Medicine Foundation for Education and Research (SAFER), helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og Validé.