MENY

Legger vekt på samarbeid i helseforskning

I 2020 lyser Forskningsrådet ut brorparten av de øremerkede midlene til helseforskning som Kompetanse- og samarbeidsprosjekter, for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.

I årets utlysninger ønsker NFR i enda større grad å stimulere til økt samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren, som kommuner, bedrifter, frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner.

– Dette gjør vi for å løfte forskningens kvalitet og relevans. Prosjekter som blir innvilget vil ligge i eller nær forskningsfronten og vi håper i tillegg at mange har med internasjonale partnere, sier Ole Johan Borge, avdelingsdirektør for helse i Forskningsrådet i en nyhetssak på NFR sine nettsider.

Ideer til samarbeidsprosjekter?

HelseCampus Stavanger er en overbygning og samarbeidsarena på tvers av privat og offentlig sektor, forskning og utdanning, og med fokus på pasient og pårørende. Har du som forsker eller student ideer til samarbeidsprosjekter for bedre helse og helsetjenester, kan det finnes økonomisk støtte til prosjektet.

NFR kjører en serie med webinarer knyttet til de forskjellige fristene.

Rådgivere for ekstern finansiering

Ta kontakt med Gwen og Karen, rådgivere for ekstern finansiering, for å melde deg på. Du kan også kontakte dem dersom du har spørsmål eller ønsker søknadsstøtte.

Gwen Wathne, ph.d.
Rådgiver ekstern finansiering
Forskningsavdelingen, UiS
Tel: +47 51 83 31 23

Karen Hemelsoet, ph.d.
Rådgiver ekstern finansering
Innovasjonsavdelingen, UiS
Tel: +47 51 83 10 44

 

Logo NFR