MENY

Planlagte møter i HCS

Her finner du en oversikt over planlagte møter og samlinger for HelseCampus Stavanger.

Partnere i HelseCampus Stavanger

HCS nettverksmøter i testsenteret

9. januar Kick-off

5. mars SAFER ved Elsa Søyland om «Simulering som metode for kompetansebasert opplæring, med realistiske case»

Mai: Presentasjonsdager i HCS-senteret: Bedrifter møter brukere (Norwegian Smart Care Cluster, Stavanger kommune med flere)

September: Tjenestedeling i helse

November: Fastlegen, pasienten og helsevesenet?

Ekstern finansiering – EU Horizon, Norges Forskningsråd med flere

HCS samarbeider om følgende møter

3. mars Ny teknologi og beslutningsstøtte i helsesektoren. Hva kan vi lære av oljeindustrien?

1.september 3D printing i helse. Hvordan bruke 3D-modeller for bedre forståelse og utvikling innen helse?

17. november: Flytmodeller – pasientflyt innad sykehus, mellom primær og spesialisttjenesten.

Andre arrangement

6. januar Seminar og idédugnad om legevakt og legevaktmedisin med Norce Helse og Alrek helseklynge

17. januar Bodø kommune om helse og omsorg, smart helse og IKT

13. februar Møte i helseklyngenettverket med Alrek helseklynge og i4Helse

24. september Nordic Edge-deltagelse

25. september Open House arrangement i test-senteret – på årsdagen for den offisielle åpningen. Med aktiviteter i test-,innovasjons- og simuleringssenteret. Åpent for publikum og presse.

19. til 21. oktober: HCS er vertskap for ESA Masterclass on Patient Safety and Quality for anestesipersonell
Foreslått tema: Psykologisk trygghet i arbeids‐, team- og læringssituasjoner med professor Peter Dieckmann UiS/HF/København Universitet avd. klinisk medisin