MENY

Styrker sin kontakt med næringslivet

HelseCampus Stavanger har inngått en samarbeidsavtale med Norwegian Smart Care Cluster. Klyngen blir et kontaktpunkt for bedrifter som vil bruke helsecampuset.

Ragne Farmen og Arild Kristensen Ragne Farmen, prosjektleder for HelseCampus, og Arild Kristensen, leder for helseklyngen er godt fornøyde med avtalen. (Foto: Jofrid Åsland)

Klyngen vil koordinere samhandling, test og simuleringer som involverer to eller flere av kjerneaktørene.

HelseCampus Stavanger (HCS) har tatt form og snart blir det full aktivitet i lokalene. En samarbeidsavtale med Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er nylig inngått.

– NSCC sin rolle blir å koordinere med leverandørindustrien. Det skal vi gjøre gjennom Norwegian Smart Care Lab (NSCL), som vil sørge for dialog og oppfølgingen. Her er det viktig å finne en god form, sier Arild Kristensen, leder for NSCC.

Han understreker at næringslivet er en viktig brikke å få på plass for å realisere HCS sitt fulle potensiale. 

Skal koordinere bedrifter

Karoline Blikra Mokleiv i NSCL skal være ansvarlig for koordineringen med bedrifter som skal benytte HSC. Dette vil skje i samråd med prosjektleder for HelseCampus Ragne Kristin Bentsen Farmen.

– De gode testlokalene gir næringslivet og bedriftene en unik arena til å utvikle sine tjenester og produkter i samarbeid med brukeren, sier Blikra Mokleiv.

Et viktig ansvarsområde

– HSC styrker sin næringslivskontakt gjennom samarbeidet med NSCC. Ettersom modellen for finansiering av senteret er sammensatt, og at hver aktør har ansvar for sitt område, er det viktig å koordinere samhandling på tvers av miljøene, sier Farmen.

Helseklyngen blir et viktig kontaktpunkt for dialog og oppfølging mellom kommune, sykehus og andre aktørers test- og simuleringsprosjekter. NSCL skal utvikle rollen og den finansielle modellen for håndtering av koordineringen.

Tekst: Jofrid Åsland, Norwegian Smart Care Cluster

Karoline Blikra Mokleiv

Karoline Blikra Mokleiv i NSCL skal ta seg av koordinering og oppfølging av bedrifter som vil bruke HelseCampus. (Foto: Jofrid Åsland)