MENY

Vellykket besøksdag i besøkssenteret til nye SUS

SUS får mange henvendelser fra andre sykehus som ønsker å lære av erfaringene så langt med forberedelsene til nytt bygg. De vil lære om både organisasjonsutvikling (OU) og byggeprosjektet.

Besøksdag SUS Samling for å dele erfaringer i HelseCampus Stavanger der nye SUS har besøkssenter. (Foto: Helse Stavanger)

Derfor er det laget planer for faste besøksdager gjennom året, og den første ble nylig arrangert i besøkssenteret til nye SUS i Helse Campus på Ullandhaug.

– Alle planene stoppet opp da korona kom, men nå har vi fått tillatelse til å starte i liten skala. Dermed kunne vi ønske folk fra UNN Narvik, Helse Møre og Romsdal og Sykehuset Innlandet velkommen, sier prosjektleder hos OU, Tina Grønnevik.

Hun har ansvaret for å koordinere besøksdagene sammen med Ingveig Tveranger i SUS2023.

– Får du henvendelser fra andre sykehus eller helseforetak som ønsker erfaringsdeling er det bare å kontakte en av oss, opplyser Grønnevik.

Grundig innføring

Gjestene fra andre sykehusprosjekter som står i startgropen fikk en grundig innføring i både byggeprosjektet og organisasjonsprosjektet, og det var satt av god tid til dialog og erfaringsutveksling.

– Fra vår side er det fint å dele hvordan vi jobber med å skape fremtidens helsetjeneste, med pasienten i sentrum. Budskapet vårt er at det gjør vi sammen med dyktige folk på SUS, forklarer prosjektdirektør Kari Jøssang i OU.

OU har helt siden starten invitert inn helsepersonell til å bli med på å forme sin fremtidige arbeidshverdag. 

Innovasjonssirkel

Prosjektet jobber seg gjennom en såkalt «innovasjonssirkel» der en går gjennom ulike faser for å identifisere behov og utvikle løsninger og arbeidsprosesser, som skal bidra til gode arbeidsdager og effektiv drift på Ullandhaug.
 
– Dette er en prosess som sikrer at det er fagfolkene selv som bestemmer hvordan de ønsker å jobbe i nytt sykehus. Vi i OU bistår med å lage arenaer for samarbeid og struktur og driv i prosessene. Når vi har en løsning, setter vi den i drift i dagens bygg, og lærer kontinuerlig nye ting. Vi vet at det er smart å gjøre dette i god tid før vi flytter, slik at vi utjevner endringstrykket. Vi opplever å lykkes med prosessene når vi får tilgang til kunnskapen og kompetansen hos medarbeiderne her, sier Jøssang.

Et gløtt inn i nye SUS

På besøksdagen delte OU sine metoder og prosesser med de andre sykehusprosjektene. Gjestene fikk også innsikt i arbeidet med å plassere fag i nye SUS og hvordan man har jobbet frem nye kliniske arbeidsprosesser på pilotposten 6 D/E.

– Det var stas å være «først ute» med besøksdag i det nye besøkssenteret. Selv om senteret ikke er helt ferdigstilt, ser vi nå rammene av et spennende område der vi kan samles mye fremover. To pasientrom og et sengetun er bygget opp akkurat slik det blir i nye SUS, og det var inspirerende å gjennomføre rollespill om pasientvisitt i et rom som er fremtidens pasientrom, sier Jøssang.

Prosjektdirektøren ser fram til å arrangere flere besøksdager i «nabohuset» til nye SUS, ikke minst for egne kolleger som kan få et gløtt inn i det nye universitetssykehuset på Ullandhaug.

Tekst: Helse Stavanger