MENY

Satsingsområder

HelseCampus Stavanger skal jobbe med tre områder: simulering, sikkerhet og samhandling.

Simulering

Det er et økende behov for simulering og læring, spesielt koordinering i team. Fra høsten 2018 tilbyr Universitetet i Stavanger et nytt masteremne i simuleringsbasert læring. Simulering er et viktig satsningsområde på Det helsevitenskapelige fakultet. Dette skjer i stor grad i SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research – som er et fysisk læringssenter og forvalter av metode og pedagogikk knyttet til simulering.  

Stavanger-regionen har mangeårig banebrytende forskning og innovasjon innen olje- og gassteknologi. Her inngår også utvikling av avanserte simulatorer for sikrere og mer effektive boreoperasjoner på sokkelen. Dette kan helsesektoren dra nytte av. 

Sikkerhet

Universitetet i Stavanger er ledende innen samfunnssikkerhet og pasientsikkerhet. SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten – er lokalisert ved universitetet og involverer en stor gruppe forskere med bakgrunn innen helsefag, psykologi, sosiologi, jus, sikkerhetsfag og ingeniørfag. Senteret påvirker og endrer forskning og praksis innen kvalitet og sikkerhet i Norge gjennom å utvikle ny kunnskap og intervensjoner med utgangspunkt i fagfeltet resiliens. Målet er høy kvalitet på god og sikker behandling av pasientene.

Dagens helsesystem krever sikker håndtering av pasientdata og personvern. UiS har høy kompetanse på store datamengder og datasikkerhet, og utvikler ny teknologi som kan tas i bruk av helsesektoren. 

Samhandling

Samfunnet blir mer og mer spesialisert og mer komplisert. For å yte god helsetjeneste til befolkningen, må spesialisttjenesten og kommunetjensten samhandle godt på tvers. Universitetet i Stavanger har i en årrekke forsket på samhandling i helsesektoren og på pårørendes medvirkning. Denne kunnskapen skal bidra til å skape gode løsninger for Helse-Norge.