Konferanser og møteplasser

Ved UiS arrangeres det hvert år en mengde arrangement og konferanser. I tillegg er universitetet en tilrettelegger og initiativtaker til ulike råd og fora.

Norges viktigste konferanse innen samfunnssikkerhet og beredskap arrangeres ved UiS, den årlige Samfunnssikkerhetskonferansen, i tillegg flere andre aktuelle fagkonferanser.

UiS ønsker å styrke samhandlingen mellom UiS og regionen, og dette er formålet til Verdiskapingsforum.

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren, og sekretariatet for rådet er lagt til Universitetet i Stavanger. 

For UiS er det viktig å holde kontakten med tidligere studenter og legge til rette for at de kan holde seg oppdatert faglig og bygge nettverk, både med medstudenter og arbeidsliv. Dette skal UiS Alumni være med å bidra til.