MENY

Bedre sammen! Partnerskap og innovasjon i barnehage- og skoleforskning

Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret inviterer til fagseminar 30.–31. oktober 2019 i Stavanger.

jente og gutt sitter sammen og ser opp i himmelen

Samarbeid og partnerskap mellom forskning og praksis er viktige faktorer for å utvikle norsk barnehage, skole og utdanningsforskning.

I anledning av at Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret fyller 30 år, inviterer vi til fagseminaret Bedre sammen! Partnerskap og innovasjon i barnehage- og skoleforskning i Stavanger 30. og 31. oktober 2019.

Forskere fra sentrene vil presentere ny forskning, løfte frem dagsaktuell tematikk for barnehage og skole, og trekke linjer fra forskning til praksis og partnerskap. Seminaret vil være en møteplass mellom praksisfelt, myndigheter og forskere. 

Barnehageeiere, skoleeiere, fylkesmenn, politikere, organisasjoner og utdanningsforskere blir invitert til markeringen, i tillegg til alle de nasjonale sentrene. Vi håper at vi sammen kan dele innovativ kunnskap, erfaringer og god praksis i barnehage- og skoleforskning.

Meld deg på konferansen her.