MENY

Program fredag 5. januar 2018

Illustrasjon til Beredskapsrådskonferansen 2018 - Utsnitt av gangbro på bygning Foto: iStock

PROGRAM:

09:30: Kaffe og registrering.

10:00: Åpning, ved kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

10:15:  Hva er terrorisme og radikalisering, og hva vet vi om forebygging av disse fenomenene?, ved Tore Bjørgo, professor og leder for Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo (UiO).

10:45: Terrorisme, ekstremisme og radikalisering  Utfordringer og dilemma knyttet til forebygging,  ved Sissel Haugdal Jore, førsteamanuensis i samfunnssikkerhet og senterleder for Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ved Universitetet i Stavanger (UiS).

11:15 Pause

11:35: Forebygging av ekstremisme og radikalisering ved Høgskolen i Oslo og Akershus, ved Anne Birgitta Nilsen, professor og leder for forskergruppen Profesjonskompetanse om ekstremisme og radikalisering (PROFEKS) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

12:00: «Roundtable».

12:25:  Lunsj

13:15: Når terrorbekjempelse skal på timeplanen,  ved Martin Sjøen, stipendiat ved SEROS, UiS.

13:25: UH-institusjonenes rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, ved Mona Wille, M.Phil. i Higher Education Studies, UiO.

13:35: «Jeg holder meg mest for meg selv. Ingen bryr seg om jeg er der eller ikke.» Utenforskap knyttet til mobbing i høyere utdanning,  ved Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS), Universitetet i Agder.

13:55: Studentenes perspektiv  Hva er det som oppleves som inkluderende og ekskluderende? ved Kai Steffen Østensen, leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA).

14:05: Informasjonsmateriell om forebygging av radikalisering for lavere utdanningstrinn: Hva finnes og hvordan kan det brukes?  ved Lars Halaas Lyster, psykologspesialist/ spesialrådgiver ved RVTS Øst.

14:25: Pause

14:45: Forebygging av radikalisering gjennom å bygge demokratisk kultur  Erfaringer fra skolers arbeid med satsningen Dembra: Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger, ved Peder Nustad, undervisningsleder ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).

15:10: Studentsamskipnaden - det gode vertskap, ved Charlotte Hansen Søyland, styreleder i studentsamskipnaden i Stavanger og masterstudent i historie ved UiS.

15:30: Paneldebatt med Jan F. Schøyen, avdelingsdirektør Kunnskapsdepartementet (KD), Marit Boyesen, rektor ved UiS, Tore Bjørgo, professor ved UiO, Anne Birgitta Nilsen, professor ved HiOA, Anita Sandberg, leder for Beredskapsrådet, Kai Steffen Østensen, leder av STA.

16:00: Slutt.