MENY

Paralleller

Agderprosjektet

Martin Carlsen, UiA

Hvor: Rom AR V-209
Når: Mandag - 16.45-17.15

I dette foredraget vil jeg informere om Agderprosjektet, et forsknings- og utviklingsprosjekt rettet mot femåringer i barnehagen. Hovedideen i Agderprosjektet er lekbasert læring for de eldste barna i barnehagen. Agderprosjektet vektlegger at deltakende barna skal få støtte i sin utvikling innenfor fire kompetanseområder: sosiale ferdigheter, selv-regulering, språk og matematikk. Jeg vil i foredraget fokusere på prosjektets aktualitet, de bakenforliggende teoretiske prinsippene og hvordan barn lærer i barnehagealder og hvordan denne prosessen kan støttes.

Videre vil jeg diskutere forskningsdesignet og det matematiske innholdet. I prosjektet er det utviklet et helt års førskoleopplegg for femåringene, med årsplan og forslag til ulike aktiviteter. Intensjonen med matematikkaktivitetene, som orkestreres av barnehagelærere, er at deltakende femåringer skal få erfare og utforske matematiske begreper. I foredraget vil det bli gitt eksempler på noen av matematikkaktivitetene