MENY

Paralleller

Zankovs prinsipper for utviklende opplæring

Kjersti Melhus, UiS

Hvor: Rom AR V-209
Når: Mandag - 17.15-17.45

Utviklende opplæring i matematikk (også kalt «russisk matematikk») har røtter i Vygotskys teorier om læring, utvikling og undervisning. Modellen er utviklet av den russiske psykologen og pedagogen Lev Zankov som var den første til å teste ut Vygotskys ideer om utviklende læring i eksperimentelle klasserom. I modellen legges det stor vekt på observasjon, analyse og logisk tenkning. Lærestoffet er organisert på en måte som gjør at en oppnår raskere faglig progresjon enn det som er vanlig.

Gjennom forskningen sin kom Zankov og medarbeiderne hans kom fram til noen teoretiske og metodiske prinsipper for opplæringen. I presentasjonen vil det bli gjort rede for disse prinsippene, og de vil bli knyttet opp mot konkrete oppgaver og eksempler.