MENY

Paralleller

«Vanlige» matematikklæreres kunnskap og praksis – om endringsvilje og –motstand (skepsis)
Erfaringer fra videregående skole 2009 – 2017

Ingvill Merete Stedøy, Matematikk-senteret

Hvor: Rom «Attention»
Når: Tirsdag - 11.00-11.30

«Vanlige» matematikklæreres kunnskap og praksis – om endringsvilje og –motstand (skepsis)
Erfaringer fra videregående skole 2009 – 2017. Hva bruker du de terningene til? Geobrett, hva er det for noe? Tellebrikker, er ikke det for barnetrinnet?

Spørsmålene var mange da jeg begynte å vandre rundt i gangene med utstyr til matematikkundervisningen min. Mange var opptatt av tidsbruk og tid til oppgavetrening. Hvordan kan du bruke en hel økt på utforsking og muntlige fagsamtaler? Lærere har lyst til å variere matematikkundervisningen sin, og de kan være villige til å prøve ut enkeltopplegg, men det er veldig vanskelig å la utforskende og undersøkende arbeidsmåter dominere praksis.

I dette verkstedet vil jeg dele eget arbeid med kollegaveiledning og lesson studies i forsøk på å endre praksis, og legge opp til en diskusjon om hva som skal til for å endre en tradisjonell matematikkundervisning til en undervisning bygd på elevaktivitet, utforskning, forståelse og begrepsbygging.