MENY

Paralleller

Strategier i brug af Lesson Study

Guðbjörg Pálsdóttir, HI, Island

Hvor: Rom «Attention»
Når: Tirsdag - 11.30-12.00

Lesson study har været brugt i Island i 15 år som redskab i udvikling af et stærkt og reflekterende læringsfællesskap blandt lærerstuderende men også i tilbud til erfarne lærere som stötte i deres professionelle udvikling. Vi har brugt nogle forskellige måder at organisere et Lesson Study forlöb på. Det har været nödvendigt, men samtidigt udfordrende, at tilpasse ideen til de muligheder vi kunne se og udvikle ideen i vores omgivelser. Vi har forsket i vores måder og brugt resultaterne til at udvikle vores strategier. Jeg vil give nogle forskellige eksempler på hvordan vi har organiseret Lesson Study forlöb (2007-2017) og belyse vores analyse af muligheder, fordele og ulemper ved forskellige strategier og fremsætte til diskussion spörgsmål om måder at bruge Lesson Study.

Literature: Gunnarsdottir, G. og Palsdottir, G. (2016). Lesson Study in Mathematics Teacher Education. I T. Eskeland Rangnes og H. Alrö (red.) Matematikklæring for fremtida – Festskrift til Marit Johnsen-Höjnes. Bergen: Caspar Forlag AS