MENY

Paralleller

Sammenhenger mellom areal, omkrets, volum og overflateareal

Helmer Aslaksen, UiO, og Christoph Kirfel, UiB

Hvor: Rom «Initiativ»
Når: Tirsdag - 11.00-11.30

Hvis du deriverer formlene for areal av sirkel og volum av kule, får du formlene for omkrets av sirkel og overflateareal av kule. Vi skal studere disse sammenhengene, og så på mere kompliserte eksempler. Dette er god måte å illustrere derivasjon på i tillegg til den vanlige tolkningen som stigningstall til tangenten. Volum er et komplisert begrep, men vi håper at vi kan kaste nytt lys over kjente formler.