MENY

Paralleller

Læreres posisjonering når de diskuterer BMI

Toril Eskeland Rangnes, Rune Herheim og Suela Kacerja, HVL

Hvor: Rom «Attention»
Når: Tirsdag - 14.45 – 15.15

«Å stimulere til kritisk matematisk tenkning og kunne drøfte matematikkens rolle i samfunnet», sees i denne presentasjonen som viktig ferdighet og kunnskap som matematikklærere skal utvikle i sin utdanning (se Nasjonale retningslinjer for Grunnskolelærerutdanning 1-7, 2016, s. 23).  Vi vil løfte frem innsikt i kompleksiteten knyttet til perspektivskifter når lærere diskuterer indekser og bruk av indekser, som for eksempel kroppsmasseindeks, i samfunnet. Dataene kommer fra et etterutdanningskurs for barneskolelærere om regning i alle fag. Bakhtins begreper flerstemmighet og sentripetal- og sentrifugal krefter brukes til å undersøke hvordan lærere posisjonerer sine ytringer og hvordan de beveger seg mellom ulike perspektiver, mål og måter å utrykke kunnskap om indekser på. Lærerne posisjonerer ytringene sine fra et lærerperspektiv, studentperspektiv og fra et kritisk samfunnsborger perspektiv. Funnene indikerer et potensiale for matematikklæring og kritisk bevissthet i spenningen mellom ulike måter å forstå på og mellom matematiske representasjoner uttrykt fra ulike perspektiv.