MENY

Paralleller

Stoffdidaktisk verksted: Fermats integrasjonsmetoder

Christoph Kirfel, UiB

Hvor: Rom «Initiativ»
Når: Tirsdag - 14.45 – 15.45
(obs 1 time, en videreføring av arbeid som startet på forrige konferanse)

På dette verkstedet ønsker jeg å presentere to tilganger til integrasjon som vi finner hos Fermat. Vi skal prøve å forstå den historiske argumentasjonen som bygger på enkle geometriske betraktninger. I denne forbindelse skal vi også se på deler av originalteksten. Det er interessant å se at de infinitesimale aspektene ved integrasjonsprosessen spiller en fullstendig underordnet rolle i Fermats fremstilling. Samtidig skal vi se hvordan hans metode kan utvides til å omfatte nye funksjonstyper som Fermat selv ikke tok fatt på. Her ligger altså et uforløst potensiale som vi i dag kan utnytte.  Verkstedet henvender seg til dem som er opptatt av undervisning på videregående skole og dem som har en genuin interesse for den matematiske analysens fremvekst.

(45 min foredrag og 15 min diskusjon)

På konferansen i Tønsberg etablerte det seg en liten krets med kolleger som var interessert i stoffdidaktiske spørsmål. Noen holdt kontakt i ettertid og en publikasjon er på vei. Kanskje dette verkstedet kan hjelpe til å holde liv i denne kretsen og muligens utvide diskusjonen.