MENY

Paralleller

Utvikling av kjerneelementer i matematikkfaget

Monica Nordbakke, HiOF

Hvor: Rom «Oportunity»
Når: Onsdag - 11.00-11.30

Arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet er i gang. Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Dagens fag skal beholdes, men innholdet fornyes. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. Det ønskes mer kreativitet og at elevene skal lære på nye måter. Første fase i fagfornyelsen er å utvikle kjerneelementer i de ulike skolefagene.

Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget.

I arbeidet med å utvikle kjerneelementer er det satt sammen grupper i alle fag som i desember skal avslutte sitt arbeid. Det legges opp til en åpen prosess der alle får mulighet til å komme med innspill underveis i arbeidet.

I denne parallellsesjonen treffer du Monica Nordbakke som er medlem av kjerneelementgruppa i matematikk. Hun kommer til å ha en kort introduksjon om det foreløpige arbeidet i kjerneelementgruppa før deltakerne får mulighet til å komme med innspill og forslag til det videre arbeidet i utviklingen av kjerneelementer i matematikkfaget. Les mer her.