MENY

Paralleller

Prioritering og kultur innen matematikkfaget i ulike deler av verden: Oppgaver og resultater fra TIMSS Advanced, TIMSS og PISA analysert med et rammeverk for måling av matematisk teoriinnhold

Arne Hole, UiO

Sted: "Oportunity" Rom
Når: Onsdag - 11.30-12.00

Prioritering og kultur innen matematikkfaget i ulike deler av verden: Oppgaver og resultater fra TIMSS Advanced, TIMSS og PISA analysert med et rammeverk for måling av matematisk teoriinnhold

Vi skal se på et rammeverk som har vært brukt til å klassifisere oppgaver fra TIMSS 8. trinn matematikk, PISA matematikk og TIMSS Advanced ved presentasjoner på de to foregående IRC-konferansene (2015 og 2017). Dette rammeverket gir et mål for i hvilken grad de enkelte oppgavene i studiene baserer seg på matematisk teori. Ved å koble klassifiseringen av oppgaver til prestasjonsdata, får vi informasjon om i hvilken grad forskjellige land og regioner fokuserer på ulike aspekter ved matematikk. Jeg beskriver rammeverket og gjennomgår resultatene, og deretter kan vi diskutere relevansen for norske læreres arbeid i skolen.