MENY

Programmet for konferansen

 • Bildet viser Arne Rettedals hus på UiS.

  Mandag 18. september

  Sted: UiS, Arne Rettedals hus

  Kl. 11.30 – 12.00: Registrering, foajeen Arne Rettedals hus

  Kl. 12.00 – 13.00: Lunsj, kantina Arne Rettedals hus

  Kl. 13.00 – 13.15: Konferanseåpning: Janne Fauskanger (UiS), Instituttleder Elin Thuen (IGIS, UiS) og Leder for matematikknettverkets styre Arne Hole (UiO). Rom: AR G-201

  Kl. 13.15 – 14.45: Plenumsforedrag: Kjersti Wæge (Matematikksenteret)

  Tittel: En praksisnær modell for kompetanseutvikling: Sykluser av utforsking og utprøving og muligheter for å lære ambisiøs matematikkundervisning

  Kl. 14.45 – 15.00: Pause

  Kl. 15.00 - 16.30: Presentasjon av PhD-prosjekter

  Per-Einar Sæbbe (UiS)

  Tittel: Barnehagelærernes «matematikkundervisning» i hverdagssituasjoner

  Åsmund Gjære (UiS)

  Tittel: Utviklande opplæring i matematikk i grunnskulen: Zankov-modellen

  Kl. 16.30 – 16.45: Pause med kaffe

  Kl. 16.45 – 17.45: Paralleller

  Rom: AR G-201

  Kl. 16.45 – 17.45: Diskusjon med plenumsforedragsholder (Kjersti Wæge).

  Rom: AR V-208

  Kl. 16.45 – 17.45: Presentasjon av implementering av GLU-master. Ove Gunnar Drageset (UiT) og Kirsti Rø (NTNU) holder presentasjoner som innleder til diskusjon.

  Rom: AR V-209

  Kl. 16:45 – 17.15: Agderprosjektet, et forsknings- og utviklingsprosjekt rettet mot femåringer i barnehagen, Martin Carlsen. 

  Rom: AR V-209

  Kl. 16:45 – 17.45: Zankovs prinsipper for utviklende opplæring. Kjersti Melhus. 

  Kl. 18.00: Buss til hotellet fra plassen foran hovedinngangen Arne Rettedals hus

  Kl. 19.30: Middag på hotellet

 • Bildet viser Clarion Energy.

  Tirsdag 19. september

  Sted: Clarion Energy

  Kl. 09.00 – 09.15: Informasjon

  Kl. 09.15 – 10.45: Plenumsforedrag: Mark Hoover (University of Michigan)

  Tittel: Mathematical knowledge for teaching: the “task” ahead

  Kl. 10.45 – 11.00: Pause

  Kl. 11.00 – 12.00: Paralleller

  Rom: «Oportunity»

  Diskusjon med plenumsforedragsholder (Mark Hoover). 
  Påmeldte paralleller (deltakerstyrt)

  Rom: «Attention»

  Kl. 11.00 – 11.30: Ingvill Merete Stedøy – «Vanlige» matematikklæreres kunnskap og praksis – om endringsvilje og –motstand (skepsis). Erfaringer fra videregående skole 2009-2017. 

  Kl. 11.30 – 12.00: Guðbjörg Pálsdóttir – Strategier i brug av Lesson Study

  Rom: «Initiativ»

  Kl. 11.00 – 11.30: Helmer Aslaksen og Christoph Kirfel – Sammenhenger mellom areal, omkrets, volum og overflateareal

  Kl. 11.30 – 12.00: Oliver Thiel – vidumath – elever lager videoer i matematikkundervisningen

  Kl. 12.00 – 13.00: Lunsj

  Rom: «Oportunity»

  Kl. 13.00 – 14.30: Plenumsforedrag: Tim Rowland (University of Cambridge)

  Tittel: Mathematics teaching: never a dull moment

  Kl. 14.30 – 14.45: Pause

  Kl. 14.45 – 15.45: Paralleller

  Rom: «Oportunity»

  Diskusjon med plenumsforedragsholder (Tim Rowland)
  Påmeldte paralleller (deltakerstyrt)

  Rom: «Attention» 

  Kl. 14.45 – 15.15

  Toril Eskeland Rangnes, Rune Herheim og Suela Kacerja – Lærerens posisjonering når de diskuterer BMI

  Rom: «Initiativ»

  Kl. 14:45 – 15.45

  Christoph Kirfel – Stoffdidaktisk verksted: Fermats integrasjon (en oppfølging fra EVU-konferansen 2016)

  Kl. 16.30: Buss fra hotellet til båthavna

  Kl. 17.00 – 22.00: Festmiddag på Flor og Fjære

 • Bildet viser Clarion Energy.

  Onsdag 20. september

  Sted: Clarion Energy

  Kl. 09.00 – 09.15: Informasjon ved Janne Fauskanger

  Kl. 09.15 – 10.45: Plenumsdiskusjon innledet av de tre plenumsforedragsholderne.

  Emne: Matematikklærerens kunnskap og praksis – konsekvenser for lærerutdanning.

  Kl. 10.45 – 11.00: Pause

  Kl. 11.00 – 12.00: Påmeldte paralleller 

  Rom: «Oportunity»

  Kl. 11.00 – 11.30: Monica Nordbakke – Utvikling av kjerneelementer i matematikkfaget

  Kl. 11.30 – 12.00:  Arne Hole – Prioritering og kultur innen matematikkfaget i ulike deler av verden: Oppgaver og resultater fra TIMSS Advanced, TIMSS og PISA analysert med et rammeverk for måling av matematisk teoriinnhold

  Rom: «Initiativ»

  Kl. 11.00 – 11.30: Morten Søyland Kristensen – 11 formlar for omkrinsen til ein sirkel

  Kl. 11.30 - 12.00: Elena Bøhler – Nye rammeplaner for barnehagen – krav om progresjon

  Kl. 12.00 – 13.00: Lunsj

  Rom: «Oportunity»

  Kl. 13.00 – 14.00:

  Pågående prosjekter hvor masterprosjekter inngår:

  – Roar Bakken Stovner (ILS) presenterer LISA-prosjektet.
  – Arne Jakobsen (UiS) presenterer Malawi-prosjektet

  Kl.14.00 – 14.30: Avslutning med deltaker-tilbakeblikk og presentasjon av neste års konferanse