MENY

Mandag 18. september

Sted: UiS, Arne Rettedals hus

Kl. 11.30 – 12.00: Registrering, foajeen Arne Rettedals hus

Kl. 12.00 – 13.00: Lunsj, kantina Arne Rettedals hus

Kl. 13.00 – 13.15: Konferanseåpning: Janne Fauskanger (UiS), Instituttleder Elin Thuen (IGIS, UiS) og Leder for matematikknettverkets styre Arne Hole (UiO). Rom: AR G-201

Kl. 13.15 – 14.45: Plenumsforedrag: Kjersti Wæge (Matematikksenteret)

Tittel: En praksisnær modell for kompetanseutvikling: Sykluser av utforsking og utprøving og muligheter for å lære ambisiøs matematikkundervisning

Kl. 14.45 – 15.00: Pause

Kl. 15.00 - 16.30: Presentasjon av PhD-prosjekter

Per-Einar Sæbbe (UiS)

Tittel: Barnehagelærernes «matematikkundervisning» i hverdagssituasjoner

Åsmund Gjære (UiS)

Tittel: Utviklande opplæring i matematikk i grunnskulen: Zankov-modellen

Kl. 16.30 – 16.45: Pause med kaffe

Kl. 16.45 – 17.45: Paralleller

Rom: AR G-201

Kl. 16.45 – 17.45: Diskusjon med plenumsforedragsholder (Kjersti Wæge).

Rom: AR V-208

Kl. 16.45 – 17.45: Presentasjon av implementering av GLU-master. Ove Gunnar Drageset (UiT) og Kirsti Rø (NTNU) holder presentasjoner som innleder til diskusjon.

Rom: AR V-209

Kl. 16:45 – 17.15: Agderprosjektet, et forsknings- og utviklingsprosjekt rettet mot femåringer i barnehagen, Martin Carlsen. 

Rom: AR V-209

Kl. 16:45 – 17.45: Zankovs prinsipper for utviklende opplæring. Kjersti Melhus. 

Kl. 18.00: Buss til hotellet fra plassen foran hovedinngangen Arne Rettedals hus

Kl. 19.30: Middag på hotellet