MENY

Onsdag 20. september

Sted: Clarion Energy

Kl. 09.00 – 09.15: Informasjon ved Janne Fauskanger

Kl. 09.15 – 10.45: Plenumsdiskusjon innledet av de tre plenumsforedragsholderne.

Emne: Matematikklærerens kunnskap og praksis – konsekvenser for lærerutdanning.

Kl. 10.45 – 11.00: Pause

Kl. 11.00 – 12.00: Påmeldte paralleller 

Rom: «Oportunity»

Kl. 11.00 – 11.30: Monica Nordbakke – Utvikling av kjerneelementer i matematikkfaget

Kl. 11.30 – 12.00:  Arne Hole – Prioritering og kultur innen matematikkfaget i ulike deler av verden: Oppgaver og resultater fra TIMSS Advanced, TIMSS og PISA analysert med et rammeverk for måling av matematisk teoriinnhold

Rom: «Initiativ»

Kl. 11.00 – 11.30: Morten Søyland Kristensen – 11 formlar for omkrinsen til ein sirkel

Kl. 11.30 - 12.00: Elena Bøhler – Nye rammeplaner for barnehagen – krav om progresjon

Kl. 12.00 – 13.00: Lunsj

Rom: «Oportunity»

Kl. 13.00 – 14.00:

Pågående prosjekter hvor masterprosjekter inngår:

– Roar Bakken Stovner (ILS) presenterer LISA-prosjektet.
– Arne Jakobsen (UiS) presenterer Malawi-prosjektet

Kl.14.00 – 14.30: Avslutning med deltaker-tilbakeblikk og presentasjon av neste års konferanse