MENY

Tirsdag 19. september

Sted: Clarion Energy

Kl. 09.00 – 09.15: Informasjon

Kl. 09.15 – 10.45: Plenumsforedrag: Mark Hoover (University of Michigan)

Tittel: Mathematical knowledge for teaching: the “task” ahead

Kl. 10.45 – 11.00: Pause

Kl. 11.00 – 12.00: Paralleller

Rom: «Oportunity»

Diskusjon med plenumsforedragsholder (Mark Hoover). 
Påmeldte paralleller (deltakerstyrt)

Rom: «Attention»

Kl. 11.00 – 11.30: Ingvill Merete Stedøy – «Vanlige» matematikklæreres kunnskap og praksis – om endringsvilje og –motstand (skepsis). Erfaringer fra videregående skole 2009-2017. 

Kl. 11.30 – 12.00: Guðbjörg Pálsdóttir – Strategier i brug av Lesson Study

Rom: «Initiativ»

Kl. 11.00 – 11.30: Helmer Aslaksen og Christoph Kirfel – Sammenhenger mellom areal, omkrets, volum og overflateareal

Kl. 11.30 – 12.00: Oliver Thiel – vidumath – elever lager videoer i matematikkundervisningen

Kl. 12.00 – 13.00: Lunsj

Rom: «Oportunity»

Kl. 13.00 – 14.30: Plenumsforedrag: Tim Rowland (University of Cambridge)

Tittel: Mathematics teaching: never a dull moment

Kl. 14.30 – 14.45: Pause

Kl. 14.45 – 15.45: Paralleller

Rom: «Oportunity»

Diskusjon med plenumsforedragsholder (Tim Rowland)
Påmeldte paralleller (deltakerstyrt)

Rom: «Attention» 

Kl. 14.45 – 15.15

Toril Eskeland Rangnes, Rune Herheim og Suela Kacerja – Lærerens posisjonering når de diskuterer BMI

Rom: «Initiativ»

Kl. 14:45 – 15.45

Christoph Kirfel – Stoffdidaktisk verksted: Fermats integrasjon (en oppfølging fra EVU-konferansen 2016)

Kl. 16.30: Buss fra hotellet til båthavna

Kl. 17.00 – 22.00: Festmiddag på Flor og Fjære