MENY

Njål Foldnes

Njål Foldnes er professor i statistikk ved institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI. Han tok i 2004 doktorgrad i kombinatorisk optimering ved matematisk institutt, universitetet i Oslo. På etterutdanningskonferansen for matematikklærerutdannere skal han snakke om samarbeidslæring.

Foldnes sin forskning er rettet mot ny statistiske metoder til bruk i samfunnsfagene, spesielt psykometri.  I tillegg har Foldnes forsket på effekter av omlegging til flipped classroom fra tradisjonelle forelesninger.

Flipped classroom er en bred paraplyterm for undervisning der man forbereder studentene gjennom videoer før de kommer til undervisning. Undervisningen på skolen kan da foregå uten at man må gjennomgå stoff. Istedet brukes tiden på oppgaveløsning individuelt og i grupper,  med fokus på samarbeidslæring.

En form for samarbeidslæring kalles team-basert læring (TBL) og Foldnes gjennomgår noen suksessfaktorer i TBL. Han argumenterer for at TBL passer godt i flipped classroom. Han presenterer hvordan han selv har designet flipped classroom basert på TBL i  introduksjonskurs i matematikk og statistikk på BI. I disse kursene er det 100-300 studenter. Under konferansen viser han viser praktisk hvordan han gjennomfører kursene, og diskuterer tre forskningsartikler han har skrevet på bakgrunn av egen praksis. 

Portrett av mann som ser rett i kamera

Njål Foldnes er professor i statistikk ved Handelshøyskolen BI