MENY

Foredragsholdere

 • Vishanthie Sewpaul

  Vishanthie Sewpaul

  Vishanthie Sewpaul was a Professor in the College of Education, Zayed University, and a Senior Professor at the University of KwaZulu Natal, South Africa (UKZN), where she remains an Emeritus Professor.

  She occupies a Professor II position at University of Stavanger. She has extensive teaching and research supervision experience; is widely published; and has delivered numerous special lectures, and keynote and plenary addresses in many countries.

  Social work research, practice and teaching with a focus on ethics, social justice, human rights and emancipatory education remain her passion.

 • Evelyn Khoo

  Evelyn Khoo

  Evelyn Khoo er dosent ved Universitetet i Gøteborg. Hun har tidligere jobbet ved Universitetet i Umeå og er utdannet sosialarbeider fra Canada.

  Hennes kompetanseområder er sosialt arbeid, barnevern, internasjonal komparativ forskning, familieforskning og sosialt arbeid med asylsøkende barn og ungdom.

  Hun er involvert i flere forskningsprosjekt, deriblant FACSK prosjektet (Welfare State Futures Program, Norface 2015-2018) om familiekomplesitet og sosialt arbeid. FACSK prosjektet sammenligner familiepolitikk og familiepraksiser i åtte land.

 • Hulda Mjøll Gunnarsdottir

  Hulda Mjøll Gunnarsdottir

  Hulda Mjøll Gunnarsdottir er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger. Hun arbeider innenfor sosialpedagogikk, ledelse og organisasjonsteori.

  Hun har en doktorgrad i ledelse, og avhandlingen hennes handler om lederes følelser og følelsesarbeid i møte med motstridende forventninger til lederrollen. 

  Avhandlingen utforsker spesielt hvordan mellomledere gjenkjenner, kontrollerer og uttykker følelser i endringsprosesser.