MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 2017

Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder. Sett av onsdag 4. januar 2017. Hovedtemaet er: Må vi lære oss å leve med terrorfrykt?

Foto av gangbro på bygning Gangbro på Arne Rettedals hus (Foto: Asbjørn Jensen)

Samfunnssikkerhetskonferansen arrangeres for 14. gang onsdag 4. januar 2017.

Den årlige nasjonale konferansen skal bidra til å bygge broer mellom de ulike fagmiljøene innenfor samfunnssikkerhetsområdet.

Målet for Samfunnssikkerhetskonferansen 2017 er å stimulere til en framtidsrettet diskusjon om samfunnssikkerhet, beredskap og trusselvurderinger. 

Den overordnede problemstillingen for konferansen i 2017 er: Må vi lære å leve med terrorfrykt?
Konferansen tar for seg ulike temaer knyttet til trusler mot Norge, frykt og stiller spørsmålet: Klarer vi å forutse nye trusler?

  1. Trusler mot Norge
  2. Frykt
  3. Hvilket samfunn vil vi ha?/Hva er tilstrekkelig beredskap?

Samfunnssikkerhetskonferansen 2017 gjennomføres i Elise Ottesen-Jensens hus ved Universitetet i Stavanger.

Program for Samfunnssikkerhetskonferansen 2017 

Påmeldingsfrist 30.desember 2016

Er du på Twitter følg @SEROS_UiS

Få nyheter om konferansen på Twitter: #samsik2017