MENY

Anders Snortheimsmoen, spesialrådgiver sikkerhet og beredskap

Nylig pensjonert politioverbetjent og politimann av hele sitt hjerte.
Anders Snortheimsmoen har 35 år politifaglig bakgrunn med spesialkompetanse innen bekjempelse av organisert kriminalitet og terror-/sabotasjehandlinger. Han tjenestegjorde i 32 år ved Beredskapstroppen, politiets nasjonale antiterroravdeling, som operatør, divisjonsleder, utdanningsansvarlig og andre lederfunksjoner.

Han var to år ved Politihøgskolen med fagansvar for spesialtjenester ved etter- og videreutdanning.
I Sikkerhetsledelse er han spesialrådgiver innen fagområdene sikkerhet, beredskap og kriseledelse. Innenfor dette arbeider han spesielt med rådgivning, risikostyring, kurs og alle typer øvelser. Et annet spesialfelt er personsikkerhet, forebygging og håndtering av tilsiktede uønskede handlinger, herunder alvorlige trusselsituasjoner og terror- og sabotasjehandlinger.

Erfaring:
2016- Sikkerhetsledelse AS, Spesialrådgiver sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.
2014-2016, PolitihøgskolenPolitioverbetjent ved etter- og videreutdanning. Ansvarlig for seleksjon og gjennomføring av studie for personell til Beredskapstroppen og Livvaktavsnittene. Undervisning på lederkurs i Stabs- og krisehåndtering, Etterforskningsledelse og Leder – og organisasjonsutvikling.
2003-2014, Beredskapstroppen, Oslo politidistrikt. Leder for Beredskapstroppen, som er politiets nasjonale innsatsenhet mot terror og annen alvorlig kriminalitet.
1982-2003, Beredskapstroppen, Oslo politidistrikt, Operatør/teamleder/aksjonsleder/instruktør/Nk. Spesialkompetanse på en rekke områder innenfor antiterrortjeneste. Flere ganger kursleder for Politihøgskolens grunnutdanning i bekjempelse av terrorhandlinger. Et omfattende antall representasjoner og samarbeidsprosjekt med Europeiske antiterrorenheter.
1981-1982. Oslo politidistrikt. Operativ polititjeneste ved Grønland politistasjon.

Se Anders Snortheimsmoens presentasjon (pdf)