MENY

Arnstein Mykletun, professor og psykolog Folkehelseinstituttet(FHI), Universitetet i Tromsø(UiT) og Helse Vest (SIFER)

Arnstein Mykletun benytter i hovedsak statistiske og epidemiologiske tilnærminger til å forstå og belyse aktuelle samfunnsutfordringer. Han er mest kjent for forskning omkring årsaker til og konsekvenser av psykiske lidelser, samt forskning om sykefravær og uførhet. Mykletun deltar i den offentlige debatt om samfunnsaktuelle spørsmål, i den senere tid også om terrorens psykologi og politibevæpning.

Se Arnstein Mykletuns presentasjon (pdf)