MENY

Jon Fixdal, fagdirektør i Justis- og beredskapsdepartement

Jon Fixdal er fagdirektør i Samfunnssikkerhetsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Han har det siste halvannet året særlig arbeidet med den nye stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet. Meldingen ble lagt frem 9. desember 2016.

Fixdal vil i sin presentasjon primaert fokusere på arbeidet med å forebygge terror. Han vil også trekke frem noen hovedpoeng fra den nye stortingsmeldingen.

Se Fixdals presentasjon (pdf)