MENY

Kim Traavik, ambassadør

Kim Traavik var tilknyttet utenrikstjenesten fra høsten 1977 til høsten 2016.

På åttitallet var han ambassadesekretær ved ambassaden i Helsingfors, FN-delegasjonen i New York og NATO-delegasjonen i Brussel. I 1989 ble han byråsjef og leder av UDs kontorer for henholdsvis NATO-saker og OSSE/rustningskontroll. I 1992 ble han underdirektør og leder av departementets europapolitiske seksjon. 

Fra 1994 til 1997 var Traavik stasjonert ved EU-delegasjonen i Brussel, først som ministerråd og leder av delegasjonens politiske avdeling, deretter som minister og delegasjonens nestkommanderende. 

1997 ble han utnevnt til hjemme-stasjonert ambassadør og koordinator av det norske formannskapet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). I 2000 ble han utnevnt til ekspedisjonssjef og ledet først UDs plan- og utrednings-avdeling, deretter den europapolitiske avdelingen.

I perioden 2001-2005 var Traavik statssekretær i UD. Hans portefølje omfattet bl.a. europa- og sikkerhetspolitiske saker, nordområdene og forholdet til Russland. Han fungerte i denne perioden også som vise-utenriksminister. Som statssekretær tok Traavik bl.a. initiativet til og ledet arbeidet med Bondevik-regjeringens stortingsmelding om nordområdene («Muligheter og utfordringer i nord», 2005). 

Fra 2006 til 2010 var Traavik Norges ambassadør til NATO, og fra 2010 til 2014 tjenestegjorde han som ambassadør i London. Etter hjemkomsten fra London høsten 2014 tiltrådte Traavik et engasjement som spesialrådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap ved Statsministerens kontor. Fra  september 2015 til august 2016 var han spesialrådgiver i UDs sikkerhetspolitisk avdeling.

I 2012 ledet Traavik en ekstern evaluering av Politiets sikkerhetstjeneste. I april 2015 ble han utpekt til leder av et regjeringsoppnevnt utvalg («Sikkerhetsutvalget») som i oktober 2016 avleverte en NOU med utkast til en ny sikkerhetslov (NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet). 

Se Kim Traaviks presentasjon (pdf)