MENY

Kristin Sørung Scharffscher, førsteamanuensis SEROS/Universitetet i Stavanger

Kristin Sørung Scharffscher er førsteamanuensis i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger og faglig koordinator for Risk-Net, et baltisk-nordisk samarbeidsprosjekt om samfunnssikkerhet som støttes av Erasmus+. I sin forskning har Scharffscher fokusert på FN-systemet, humanitære organisasjoner og kjønnsbasert beskyttelse i komplekse nødhjelpsoperasjoner. Hun har blant annet gjort feltarbeid i Sierra Leone, Sri Lanka, Haiti og Kenya/Somalia, og har tidligere arbeidet for Flyktninghjelpen, Norad, UN-OCHA og Utenriksdepartementet. Scharffscher underviser i kriser og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, og har vært sentral i oppbyggingen av samfunnssikkerhetsstudiet ved Universitetet i Tromsø. Hun har doktorgrad og mastergrad i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger, og bachelorgrad i journalistikk fra the University of Westminster.

Se Kristin Sørung Scharffschers presentasjon(pdf)