MENY

Morten Haga Lunde, generalløytnant og sjef Etterretningstjenesten i Forsvaret

Generalløytnant Morten Haga Lunde er sjef for Etterretningstjenesten i Forsvaret. Lunde tiltrådte stillingen den 5. januar 2016.

Lunde ble uteksaminert fra Luftkrigsskolen i 1987, han har gjennomført Forsvarets Stabsskole, samt NATO Defense College i Roma. Lunde har mange års luftoperativ erfaring fra taktisk nivå, og bred bakgrunn fra flere militærstrategiske stillinger. Han har vært avdelingsleder i Forsvarsdepartementet og sjef for Operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben. Før stillingen som sjef Etterretningstjenesten var han sjef for Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH).

Lunde er født den 20. desember 1960, i Os utenfor Bergen. Han er gift og har to voksne barn. 

Terrortrusselen etter ISIL:

Om foredraget:
"ISIL er på vikende front i Midtøsten. Hvordan vil ISILs svekkelse påvirke den regionale konfliktdynamikken, og hva vil dette ha å si for terrortrusselen mot Europa og Norge i tiden fremover?"