MENY

Sissel Haugdal Jore, leder Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, SEROS

Sissel Haugdal Jore er Senterleder og førsteamanuensis ved SEROS -Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Hun har dr. grad og har forsket på temaene: terrorisme, anti-terrortiltak, organisatorisk sikring og sikkerhet og sikringsrisikoanalyse.

Jore underviser i masterkurset Sikring/ Security: Risikostyring og sikkerhet i forhold til tilsiktede angrep. Hun er for tiden Nasjonalt kontaktpunkt for EU på Temaet Bekjempelse av terrorisme og kriminalitet, og hun sitter også i programplanutvalget for forskning på terrorisme og ekstremisme i Norges Forskningsråd. Jore har hatt flere utenlandsopphold i USA, blant annet ved det amerikanske konsortiet for terrorismeforskning.

Se Sissel Haugdal Jores presentasjon (pdf)