MENY

Tore Bjørgo, professor ved Universitetet i Oslo og senterleder ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX)

Professor Tore Bjørgo (født 1958) er professor ved Universitetet i Oslo, og senterleder ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX). I tillegg er han professor II ved Politihøgskolen (PHS), hvor han har vært professor i politivitenskap siden 2004, og forskningssjef i perioden 2005 - 2007.

Til og med 2015 hadde han en bistilling som seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Siden 2002 har han vært koordinator for Konsortium for forskning om terrorisme og internasjonal kriminalitet.
Høsten 2014 var han Fulbright Scholar ved John Jay College of Criminal Justice i New York.

Bjørgo tok sin doktorgrad ved Universitetet i Leiden Nederland i 1997 med en avhandling om rasistisk og høyreekstrem vold i Skandinavia. I arbeidet med sitt hovedfag i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo i 1987, tilbrakte han ti måneder med feltarbeid, med base i Jerusalem.

Faglige interesser:
Bjørgos forskning dekker mange emner, ofte i kombinasjon: politisk vold og terrorisme, rasisme og høyreekstremisme, deradikalisering og løsrivelse fra voldelige grupper, kriminelle gjenger og subkulturer, kriminalitetsforebygging/terrorbekjempelse, politivitenskap, Midtøsten-konflikten og politisk kommunikasjon.
Gjennomgangstemaet i hans forskning er voldelig ekstremisme og terrorisme generelt, og høyreorientert ekstremisme spesielt, med vekt på forebygging.

Han er anerkjent som pioner innen forskning på deradikalisering og løsrivelse fra ekstremistgrupper. Han har redigert (alene eller sammen med andre) seks bind og har bidratt i åtte andre bøker, de fleste utgitt av internasjonalt anerkjente forlag, som Macmillan, Routledge, and Palgrave.

Bjørgo har i tillegg skrevet utallige artikler og forskningsrapporter. Han har blant annet gitt ut bøkene "Racist Violence in Europe" (1993), "Terror from the Extreme Right" (1995), "Racist and Right-Wing Violence in Scandinavia" (doctoral thesis, 1997), "Nation and Race: The Developing Euro-American Racist Subculture" (1998), "Root Causes of Terrorism" (2005), "Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement" (2009), "Strategies for Preventing Terrorism" (2013), "The Dynamics of a Terrorist Targeting Process: Anders B. Breivik and the 22 July Attacks in Norway" (2015), og "Preventing Crime: A Holistic Approach" (2016).

Bjørgo har lang erfaring med å lede og koordinere nasjonale og internasjonale forskningsaktiviteter og -prosjekt, blant annet fra fem store internasjonale bokprosjekt og en europeisk longitudinal studie kalt "Recruitment, Education and Careers in the Police".

Han har vært sterkt involvert i utvikling og formidling av forskningsbasert kunnskap og metode for forebygging og intervensjon i forbindelse med fremmedfiendtlig vold, rasistiske ungdomsgrupper, kriminelle ungdomsgjenger, og terrorisme og politisk vold. Han har vært ekspertrådgiver for en rekke kommuner, politiet, offentlige etater, frivillige organisasjoner, nasjonale myndigheter i flere europeiske land og internasjonale organisasjoner (innen EU og FN).

Bjørgo var initiativtaker til «project Exit»» for å fremme løsrivelse fra rasistiske grupper, et prosjekt som senere ble innført i Sverige, Finland, Tyskland, Nederland og Sveits. Han har også vært medlem av nasjonale og internasjonale ekspertgrupper, inkludert en europeisk ekspertgruppe om voldelig radikalisering, som rapporterte til EU-kommisjonen (2005-2008), og en internasjonal ekspertgruppe som ga innspill til FNs antiterrorstrategi (2005).

Se Tore Bjørgos presentasjon (pdf)