MENY

Program onsdag 4. januar 2017

08:10: Buss fra Stavanger lufthavn, Sola

08:15: Registrering og kaffe

09:00: Kunstnerisk innslag

09:05: Åpning av konferansen v/Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger

TRUSLER MOT NORGE

09:15: Sikkerhetstrusler mot Norge – terrortrusselen og utviklingen i Midtøsten v/ sjef Etterretningstjenesten generalløytnant Morten Haga Lunde

09:45:Terrorberedskap v/fagdirektør Jon Fixdal, Justis- og beredskapsdepartementet

10:05: Høyreekstremisme og hatkriminalitet: Utviklingstrekk og utfordringer v/professor/direktør Tore Bjørgo, C-REX - Senter for ekstremismeforskning, Universitetet i Oslo

10:25: PAUSE

TRUSLER MOT NORGE - fortsettelse

10:45: Terrortrusselens utvikling: Har vi mer terror nå enn før? v/førsteamanuensis Jan Oskar Engene, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

11:05: Spørsmål og kommentarer

11:25: Når frykten har en historie: Baltisk-nordiske perspektiver på risiko og samfunnssikkerhet v/førsteamanuensis Kristin Sørung Scharffscher, SEROS/Universitetet i Stavanger og faglig koordinator for Risk-Net

SEROS-PRISEN

11:35: Utdeling av SEROS-prisen 2017 for fremragende studentarbeid.
Prisen tildeles en fremragende masteroppgave i Samfunnssikkerhet og deles ut av leder for Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, SEROS, Sissel Haugdal Jore


11:55: LUNSJPAUSE
Henvisning vil bli gjort på konferansen

FRYKT - MEDIAS ROLLE

12:55: Persepsjon av terrorisme – hvordan påvirkes samfunnet av terrorisme?
Leder for Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, SEROS/Universitetet i Stavanger, Sissel Haugdal Jore

13:15: Borgernes rolle i sikkerhetspolitikken: Tre forståelser av sikkerhetskommunikasjon v/direktør for Centre for Advanced Security Theory (CAST) Karen Lund Petersen

13:35: Terror er helt forkastelig, men ikke noe å være redd for v/professor og psykolog Arnstein Mykletun, Folkehelseinstituttet(FIH), Universitet i Tromsø - Norges arktiske universitet og Helse Vest (SIFER)
 
13:55: Spørsmål og kommentarer

14:15: PAUSE

HVILKET SAMFUNN VIL VI HA? HVA ER TILSTREKKELIG BEREDSKAP?

14:35: Samhandling for sikkerhet. En ny sikkerhetslov for en ny tid v/ambassadør Kim Traavik

14:55: Hvordan leve med hybride trusler og terrorfrykt - kan det forebygges? v/ass.direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,DSB, Per Brekke

15:15: Hva kjennetegner god beredskap?
Spesialrådgiver sikkerhet og beredskap Anders Snortheimsmoen

15:35: Spørsmål og kommentarer

15:55: Avslutning av Samfunnssikkerhetskonferansen 2017 v/ Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa

16:25: Buss til Stavanger lufthavn, Sola

Påmeldingsfrist 30.desember 2016

Er du på Twitter? Følg @SEROS_UiS

Få nyheter om konferansen på Twitter: #samsik2017