MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 2018

Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder. Hovedtemaet på 2018-konferansen er: Gamle trusler i ny tid?

Illustrasjon til Samfunnssikkerhetskonferansen 2018 - Utsnitt av gangbro på byggning Foto: Asbjørn Jensen

Fylkesmannen i Rogaland, Sør-Vest politidistrikt, NATO JWC, Stavanger Universitetssykehus – Helse Stavanger og Universitetet i Stavanger har gleden av å invitere til Samfunnssikkerhetskonferansen 2018 – en konferanse om samfunnssikkerhetsforskning, beredskap og nye trusselbilder.

For 15. år på rad arrangeres Samfunnssikkerhetskonferansen ved Universitetet i Stavanger. Programkomiteen for Samfunnssikkerhetskonferansen 2018 har gleden av å invitere til den eldste og faglig bredeste Samfunnssikkerhetskonferansen i Norge, torsdag 4. januar 2018. Dette er en konferanse hvor tverrfaglighet og forholdet mellom praksis og forskning har hovedfokus.

Vitenskapelig ansatte presenterer aktuell forskning og sentrale samfunnsaktører innen samfunnssikkerhetsområdet deler sine erfaringer og vurderinger under temaet "Gamle trusler i ny tid?" Problemstillingen belyses fra tre ulike vinkler:
 

I "Ny kald krig", propaganda

  • "Bak Putins kulisser" ved forfatter/Cand.philol og ekspert på russisk historie Hans-Wilhelm Steinfeld 
  • Russisk avskrekking, påvirkning og hybrid krigføring ved Oblt. Geir Hågen Karlsen

II Uklare ansvarsforhold og roller

  • Hva er sikkerhet? Objektsikkerhet ved riksrevisor Per Kristian Foss
  • Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten - erfaringene fra partssamarbeidsgruppe 2017, ved prof. Ole Andreas Hegland Engen
  • Samordning og samrøre - læringsprosesser etter 22. juli 2011 ved førsteamanuensis Stian Antonsen
  • Sannsynlighet - et utfordrende verktøy i tunnelsikkerhetsarbeidet ved prof. Ove Njå
  • Sivilt - militært samarbeid, Kontreadmiral Jan Knudzon Sommerfelt-Pettersen  

III Naivitet - tillit

  • New media, new threats? Understanding communication dynamics in the age of extremisms, propaganda and "fake news" ved prof. Cristina Archetti.
  • Naivitet, tillit og migrasjon ved prof. Odd Einar Olsen
  • Tillitens rolle i samfunnssikkerheten ved 1.am. Kirsten Voigt Juhl

Konferansen henvender seg til alle som arbeider innen beredskap og samfunnssikkerhetsområdet.


Følg gjerne vårt vitenskapelige fagmiljø innen samfunnssikkerhet @SEROS_UIS.

Er det noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt.