MENY

Geir Haagen Karlsen, oberstløyntnant ved Forsvaret stabsskole

Geir Hågen Karlsen er oberstløytnant og hovedlærere strategisk kommunikasjon ved Forsvarers stabsskole, hvor han forsker, underviser og rådgir norske myndigheter.

Han er en mye brukt foredragsholder i Norge og NATO, hvor han har fokusert på strategisk kommunikasjon, informasjonsoperasjoner, og særlig russisk propaganda og påvirkningsaktivitet. Han gav nylig ut et bokkapittel med tittelen «Tools of Russian Influence: Information and Propaganda», og er i ferd med å publisere «Divide and Rule – Ten Lessons About Russian Influence Activities in Europe»

Han er utdannet ved Krigsskolen og Forsvarets stabsskole, har en master i strategisk kommunikasjon fra BI, og har tjenestegjort flere år i det tidligere Sovjetunionen og sammen med russiske luftlandestyrker.