MENY

Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen, Kontreadmiral, Sjef for Forsvarets sanitet

Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen har en omfattende bakgrunn innen medisin og forsvar. Nå som Kontreadmiral – Sjef for Forsvarets sanitet og assisterende fylkeslege i Hordaland. Er Cand.med. Spesialist i samfunnsmedisin fra Universitetet i Bergen og utdannet ved Forsvarets stabsskole og Forsvaret Høgskole. 

Om foredraget:
Forsvarets fremste oppgave er å forsvare vårt land. Totalforsvaret  er  - sammen med våre allierte - en fundament for forsvarets operative evne. Primærhelsetjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten i helseforetakene er begge viktige og svært sentrale aktører for å ivareta befolkningens helse, men ikke bare i fred men minst like viktig - ja kanskje viktigere - i krise og krig.  For å sikre freden må helsetjenesten - på alle nivå - og Forsvaret - på alle nivå - etablere gjensidig samarbeide i hele krisespekteret fra fred til krig. Her har vi en dugnadsjobb å gjøre.