MENY

Lise Andreassen Hagir og Alf Inge Molde fikk SEROS-prisen 2018 for fremragende masteroppgave

Masteroppgaven  (pdf, 2482 kb) ser de nærmere på krisekommunikasjon i 19 alvorlige uønskede hendelser i Norge i perioden 1997 til 2016. Presentasjonen (pdf, 660 kb) som ble vist på Samfunnssikkerhetskonferansen 2018.