MENY

Odd Einar Olsen, professor ved SEROS/UiS

Odd Einar Olsen er professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved universitetet i Stavanger. Han har arbeidet med ulike elementer som samfunnssikkerheten består av, men mest med krisehåndtering. Han har i mange år pendlet mellom stillingen på universitetet og oppdrag for FN i konfliktområder og naturkatastrofer.

Om foredraget  (pdf 477 kb) Naivitet, tillit og migrasjon: De siste årene har holdningen til flyktninger blitt markert mer negativ både i Norge og resten av den rike verden. Det heter seg at man ikke skal være naiv, og positive holdninger til flyktninger og asylsøkere i Norge har blitt utlagt som naivitet.   Et viktig element i samfunnssikkerhet er tillit, både til andre mennesker og offentlige institusjoner. Uten tillitt til folk som av ulike grunner flykter til Norge kan det bli svært vanskelig å opprettholde et sikkert samfunn.