MENY

Ole Andreas Hegdal Engen, professor SEROS/Universitetet i Stavanger

Om foredraget (pdf, 863 kb): 
Arbeids- og sosialdepartementet inviterte i november 2016 berørte parter og myndigheter til en arbeidsgruppe for en felles vurdering og drøfting av HMS-tilstanden og – utviklingen i norsk petroleumsvirksomhet. Bakgrunnen var at utviklingen i 2015 og 2016 skapte behov for å sette HMS-situasjonen i petroleumsvirksomheten på dagsorden. Gruppen har vært ledet av professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, Ole Andreas Engen.

Ole Andreas Engen er utdannet cand.polit (samfunnsøkonomi) ved Universitetet i Oslo og dr.polit (sosiologi) ved Universitetet i Bergen. Hans faglige interesser er politikk, teknologiutvikling og risikoregulering, og han har i de siste årene særlig arbeidet med regulering og tilsyn i petroleumsvirksomheten, nasjonal og internasjonalt. I 2012-2013 ledet han nasjonalt ekspertutvalg: «Tilsynsstrategi og HMS-regelverk i norsk Petroleumsvirksomhet». Han har også ledet en rekke forskningsprosjekter knyttet risikoregulering i petroleumssektoren (Robust Regulation og SAFERA EU) og vært tilknyttet  prosjekter som omhandler risikostyring og legionella i Stavanger kommune (IRIS), risikohåndtering i maritim sektor (RISKOP, Høgskolen på Vestlandet) og industriell utvikling, innovasjon og teknologi i petroleumssektoren (SIVAC, Universitetet i Oslo).