MENY

Ove Njå, professor Universitetet i Stavanger

Ove Njå jobber som professor ved Universitetet i Stavanger (UiS) tilknyttet fagmiljøet risikostyring og samfunnssikkerhet. Han er også tilknyttet SASIRO og SEROS. Njå underviser og veileder master- og phd-studenter. Hans forskningsområder er risikoinformert styring, beredskapsplanlegging, krisehåndtering og ulykkesgranskning. Forskningen hans er spesielt opptatt av tverrfaglige problemstillinger og teorier. Tunnelsikkerhet har vært en viktig del av forskningsaktivitetene hans, og det jobbes hardt med å få utviklet et kompetansesenter i Rogaland som har så mange tunneler. Njå er utdannet teknolog og har jobbet med ulike fagtradisjoner, (psykologi, statsvitenskap, sosiologi, antropologi, m.m), som er nødvendig for å forstå og kople vesentlige risikofaktorer i samfunnssikkerhetsarbeidet.

Om foredraget (pdf, 572 kbt):
Tunneler skal risikoanalyseres. Vanlig praksis er at sannsynligheter for hendelser som truer tunnelsikkerheten angis. Det gjelder også svært sjeldne hendelser som alvorlige branner. Det er vesentlig usikkerhet involvert. Foredraget problematiserer bruken av sannsynligheter i tunnelsikkerhetsarbeidet og drøfter forslag til løsninger.