MENY

Stian Antonsen, førsteamanuensis NTNU

Stian Antonsen har doktorgrad i organisasjonssosiologi fra NTNU som omhandler temaet sikkerhetsledelse og organisasjonskultur. Han har over ti års erfaring med forskning på organisatoriske betingelser for sikkerhet innen jernbane, sjøfart, olje og gass, bygg og anlegg, samt offentlig sektor. Han har også erfaring fra rådgivning og utviklingsprosjekter rettet mot organisasjonsendringer og forbedring av sikkerhet i ulike virksomheter. 

Om foredraget:
Samordning og uklare roller og ansvarsforhold er områder vi kjenner fra gammelt av, men som fort kan gjøre seg gjeldende på nye måter. Foredraget vil se på utvikling av samordning innenfor uklare rammer og ansvarsforhold.