MENY

Program torsdag 4. januar 2018

08:40: Buss fra Stavanger lufthavn, Sola

08:15: Registrering og kaffe

09:00: Kunstnerisk innslag

09:05: Åpning av konferansen v/Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger

"NY KALD KRIG", PROPAGANDA
09:15: "Bak Putins kulisser" ved forfatter/Cand.philol og ekspert på russisk historie Hans-Wilhelm Steinfeld 

10:00: Russisk avskrekking, påvirkning og hybrid krigføring v/oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, Forsvarets stabsskole 

10:20: Spørsmål og kommentarer

10:40: PAUSE

UKLARE ANSVARSFORHOLD OG ROLLER
11:00: Samfunnets sikkerhet og beredskap - sett fra Riksrevisjonen ved riksrevisor Per Kristian Foss

11:20: Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten - erfaringene fra partssamarbeidsgruppe 2017 ved prof. Ole Andreas Hegland Engen

SEROS-PRISEN

11:40 Utdeling av SEROS-prisen 2018 for fremragende studentarbeid.
Prisen tildeles en fremragende masteroppgave i Samfunnssikkerhet og deles ut av leder for Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, SEROS, Sissel Haugdal Jore


12:00: LUNSJPAUSE
Henvisning vil bli gjort på konferansen

UKLARE ANSVARSFORHOLD OG ROLLER, fortsettelse
13:00: Samordning og samrøre - læringsprosesser etter 22. juli 2011 ved førsteamanuensis Stian Antonsen

13:20: Sannsynlighet - et utfordrende verktøy i tunnelsikkerhetsarbeidet ved prof. Ove Njå

13:40: Sivilt - militært samarbeid, Kontreadmiral Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen. Innledning ved adm. dir. Inger Cathrine Bryne, Helse Stavanger HF 
 
14:10: Spørsmål og kommentarer

14:25: PAUSE

NAIVITET - TILLIT
14:45: New media, new threats? Understanding communication dynamics in the age of extremisms, propaganda and "fake news" ved prof. Cristina Archetti.

15:05: Naivitet, tillit og migrasjon ved prof. Odd Einar Olsen

15:25: Tillitens rolle i samfunnssikkerheten ved 1.am. Kirsten Voigt Juhl

15:45: Spørsmål og kommentarer

16:00: Avslutning av Samfunnssikkerhetskonferansen 2018 v/ Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa

16:20: Buss til Stavanger lufthavn, Sola

Pris NOK 2.400,-. Studenter innen samfunnssikkerhet og beredskap NOK 350,-. 
 

Er du på Twitter? Følg @SEROS_UiS

Få nyheter om konferansen på Twitter: #samsik2018
Påmeldingsfrist 23. desember 2017