MENY

Program torsdag 3. januar 2019

09:35 Buss fra Stavanger lufthavn, Sola

09:15 Registrering og kaffe

10:00 Kunstnerisk innslag

10:05 Åpning av konferansen v/Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger

FOREBYGGING AV VOLDELIG EKSTREMISME OG SIKRING AV OFFENTLIGE ROM: HAR AKTØRENE DEN KUNNSKAPEN DE TRENGER?
10:15 Forebygging av voldelig ekstremisme – et lokalt ansvar ved sjef PST Marie Benedicte Bjørnland 

10:35 Lokal forebygging - hvem kan og vil? ved professor II UiS/SEROS og sjef for Institutt for strategi ved det danske Forsvarsakademi Anja Dalgaard-Nielsen

10:55 Hva skal forebygges? Den nødvendige begrepsavklaringen ved førsteamanuensis OsloMet-storbyuniversitetet Lars Gule

SEROS-PRISEN
11:15 Utdeling av SEROS-prisen 2019 for fremragende studentarbeid.
Prisen tildeles en fremragende masteroppgave i Samfunnssikkerhet og deles ut av leder for Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS), Claudia Morsut

11:35 LUNSJPAUSE
Henvisning vil bli gjort på konferansen

12:35 Risikobasert sikring ved forsker UiS/SEROS Sissel Haugdal Jore

12:55 Balancing Local Needs with Safety Needs: Machester and UiS case studies ved førsteamanuensis UiS/SEROS Tegg Westbrook

13:15 Spørsmål og kommentarer


SIVILT MILITÆRT SAMARBEID: LOKALT SAMFUNNSANSVAR FOR NASJONAL SIKKERHET
13:30 Kan erfaringer fra den kalde krigen være til nytte nå? ved forfatter av boken "Den kalde krigen - og Vestfold" og  stortingsrepresentant, Erlend Larsen (H)

13:50 Trident Juncture – også en øvelse for den sivile helsetjenesten ved prosjektleder Helse Stavanger HF Olav Østebø

14:10 Trident Juncture og veien videre med totalforsvaret i Norge ved assisterende direktør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Per Brekke

14:30 Spørsmål og kommentarer

14:45 PAUSE

DIGITALISERING OG FAKE NEWS – UTFORDRINGER FOR LOKALT SAMFUNNSSIKKERHETSARBEID

15:05 Finansnæringen, effektivisering og IKT-sikkerhet ved direktør betalingsformidling, digitaliseringen og banksikring Jan Digranes

15:25 From Trump to Brexit: Science and risk policy in the fake news era ved professor UiS/SEROS Frederic Bouder

15:55 Cybersikkerhet: Hva er det, hva er utfordringene og hva gjør vi nasjonalt og internasjonalt ved forsker Lilly Pijnenbourg Muller Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI 

16:15 Spørsmål og kommentarer

16:30 Avslutning av Samfunnssikkerhetskonferansen 2019 v/ ass. Fylkesmann i Rogaland Harald Thune

16:50 Buss til Stavanger lufthavn, Sola

Er du på Twitter? Følg @SEROS_UiS

Få nyheter om konferansen på Twitter: #samsik2019
Påmeldingsfrist 01. januar 2019