MENY

Program mandag 6. januar 2020

Det norske totalforsvarsprogrammet går mot slutten. Hvordan kan vi bruke erfaringene fra sivilt-militært samarbeid i arbeidet med samfunnsutfordringene framover? En av de store truslene i dagens samfunn er sårbarheten over angrep mot digital infrastruktur og behovet for beskyttelse mot denne type angrep gjennom kunnskapen innen cyber security. Havariet med cruiseskipet Viking Sky i mars i år stilte store krav til beslutninger og koordinering under krisehåndteringen, både ombord, på land, i luften og i lokalsamfunnet i Fræna kommune.

09.00-09.30             
Registrering, kaffe

09.30                         
Velkommen: Rektor Klaus Mohn
Introduksjon: Konferansier

Del 1: TOTALFORSVARET

09.45-10.05               
Generalmajor Kristin Lund
«Hvordan få partene til å snakke sammen»

10.10-10.30               
JWC NATO kontreadmiral Jan C Kaack
«CONCODIA DOMI FORIS PAX-NATO and the nations»

10.35-10.55               
Fylkesmann i Rogaland Lone Solheim
«Totalforsvaret sett fra Rogaland»

11.00-11.20                
Institutt for forsvarsstudier, phd-stipendiat Magnus Håkenstad
«Den væpnede dugnaden: Totalforsvaret før og nå»

11.20-11.30                    
Spørsmål, kommentarer

11.30-11.45                
Prisutdeling for beste masteroppgave  

11.45-12.45               
LUNSJ

Del 2: CYBER SECURITY

12.45-13.05               
Proactima, Hermann S. Wiencke, Partner
«Utredning av sikkerheten i demokratiske prosesser i Norge.»

13.10-13.30               
Netsecurity, Chris Dale, leder for cyber security
«Hacking og trusselbildet – Hvordan foregår dette egentlig?»

13.35-13.55               
DSB, Per Brekke, ass.dir.
«Sårbarhet, avhengighet og handlekraft i den digitale virkelighet.»

14.00-14.20              
Norsk Hydro, Halvor Molland, kommunikasjonssjef
«Cyberangrepet på Hydro – hva skjedde, hva gjorde vi, hva lærte vi»

14.25-14.45              
 Helse Vest IKT, Erik M Hansen, adm.dir.
«Erfaringer med cyberangrep i helsesektoren»

14.45-15.05               
Paneldebatt

15.05-15.20               
PAUSE

Del 3: KRISEHÅNDTERING VIKING SKY

15.20-15.40               
Møre og Romsdal politidistrikt, Pauli Marshall Løchting, innsatsleder
«Da ressursene fant hverandre»

15.45-16.05               
Fræna kommune, Jan Morten Dale, beredskapskoordinator
«Fræna kommune sine erfaringer fra håndtering av "Viking Sky" med fokus på varsling, etablering av krisestab, og samhandling»

16.10-16.30               
Hovedredningssentralen SN, Hans Vik, politimester Sør-Vest politidistrikt
«Viking Sky-hendelsen i et strategisk perspektiv»

16.30-16.40              
Spørsmål og kommentarer    

16.40-16.45               
Avslutning