MENY

Velkommen til seminar for deg som er nyutdannet barnehagelærer

Er du nyutdannet barnehagelærer? Da bør du få med deg dette seminaret på Sola Strand hotel 4. april 2017!

Bildet viser barn i en barnehage som leker.

Vi har gleden av å invitere årets nyutdannede barnehagelærere, deres veiledere og barnehageledere/styrere med nyutdannede i staben sin til en forhåpentligvis inspirerende og lærerik dag. Representanter fra barnehageeiersiden og fylkeskommunen er også hjertelig velkomne. 

Mange nytilsatte nyutdannede barnehagelærere ønsker veiledning i «hvordan gjøre og være ledere?». Seminarets tema er inspirert av veiledningsgrunnlag fra nyutdannede.

Engasjerte fagpersoner

Under dette seminaret vil dere få møte engasjerte fagpersoner som er utdannede barnehagelærere og levende opptatt av barnehagelærerprofesjonen. De vil dele erfaringer og vise til nyere forskning, og de går praktisk til verks med eksempler på ulike måter å jobbe sammen med og lede barn og voksne ved hjelp av ulike metoder.

Mona Nicolaysen er barnehagelærer og pedagogista, med master i barnehagepedagogikk. Hun har nesten 20 års erfaring fra praksisfeltet og har også jobbet med veiledning og utdanning for barnehageansatte. Mona er nestleder i Norsk Reggio Emilia Nettverk og har skrevet støttemateriell om pedagogisk dokumentasjon i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Uttrykk i barnehagen

Monika Röthle ved UiS holde innlegg om praksisfortellinger som redskap for å arbeide med verdier i barnehagen. Röthle har lang erfaring som lærer i barnehagepedagogikk og har skrevet både artikler og fagbøker. Hun tilhører en forskergruppe som har undersøkt hvordan verdier kommer til uttrykk i barnehagens hverdagsliv.

Under seminaret vil Bjørn Arild Fugelsten og Christoffer Bigseth Olsen fortelle om sine erfaringer som nyutdannede. De var begge nyutdannede barnehagelærere i 2012. Inger Haraldsen i Utdanningsforbundet har jobbet som pedagogisk leder og styrer i mange år, og vil fortelle om hvordan organisasjonen jobber for profesjonen.

Påmelding og informasjon

Målgruppen for seminaret er nyutdannede barnehagelærere, men også utdannede veiledere, barnehageledere og barnehageeiere. Ved for stor deltakelse fra noen barnehager, forbeholder vi oss retten til å sette et maksimum antall deltakere pr. barnehage for med det å gi andre muligheten til å delta. Nyutdannede barnehagelærere vil bli prioritert.

I og med at seminaret er gratis og dekkes av UiS, vil de som samme dag ikke møter uten avmelding, bli belastet summen. Eventuell avmelding må gis i god tid. Meld deg på konferansen før 27. mars ved å følge denne linken, og les gjerne mer om seminaret i programmet.