MENY

Velkommen til seminar for deg som er nyutdannet lærer

Er du nyutdannet lærer? Da bør du få med deg dette seminaret på Sola Strand hotel 3. april 2017!

Bildet viser studenter i samtale på Campus. Dette seminaret vil svare på spørsmål som nyutdannede lærere pleier å stille.

Vi har gleden av å invitere årets nyutdannede lærere, deres veiledere og skoleledere som har nyutdannede lærere i staben til en lærerik dag. Representanter fra skoleeiersiden og fylkeskommunen er også velkomne. Tittelen på seminaret er inspirert av både spørsmål nyutdannete lærere stiller, men også av ytre press fra «nyere forskning som sier at...». Utfordringen for nye lærere er blant annet å finne balansen mellom egne forventninger til det å være lærer og det forskning sier er viktig. Alle foredragsholderne vil være meget praktiske i sin tilnærming. 

Lærer aktive barn bedre?

Under Solaseminaret vil Elin Solli fra PPT-kontoret i Stavanger fortelle om psykisk helse i skolen, hvilke kjennetegn vi kan se etter og hvordan vi kan ivareta elever som defineres inn under psykisk helse. I tillegg vil du lære mer om hvordan nyere forskning viser at skoleprestasjoner påvirkes av fysisk aktivitet. Er det virkelig slik at aktive barn lærer bedre? Professor Sindre M. Dyrstad ved UiS går inn i denne problemstillingen og vil sammen med kollegaer vise hvordan du kan bruke fysisk aktiv læring som læringsaktivitet for å nå læringsmål i skolefag som matte, norsk og engelsk. Husk å ta med klær til å være ute i.

Hva skjer når store leser for små? Doktorgradsstipendiat Monica G. Mitchell ved UiS vil snakke om elever i tiende klasse som leser bildebøker for elever i første klasse, og om lesemøtet som arena for læring og litterære erfaringer. 

Premisser for påmelding

Målgruppen for seminaret er primært nyutdannede lærere, utdannede veiledere, skoleledere og skoleeiere. Ved for stor deltakelse fra noen skoler forbeholder vi oss retten til å sette et maksimums antall deltakere pr. skole for med det å gi andre skoler muligheten til å delta. Nyutdannede lærer vil bli prioritert. Eventuell avmelding må gis i god tid.

I og med at seminaret er gratis og dekkes av UiS, vil de som samme dag ikke møter uten avmelding, bli belastet summen UiS betaler pr. deltaker. Les mer om konferansen i informasjonsbrosjyren. Meld deg på konferansen ved å følge denne lenken. Påmeldingsfrist er 27. mars 2017. Har du spørsmål, kontakt Brit Hanssen.


Program

Storsalen, Sola strandhotel

Kl. 08:00-08:30
Registrering

Kl. 08:30- 09:00:
Velkommen ved utdanningsdirektør i Rogaland: Sølvi Ona Gjul og Dosent Brit Hanssen, UiS

Kl. 09:00-10:15
«Psykisk helse i skolen»ved Elin Solli, Stavanger PPT

Kl. 10:15-10:30
Pause

Kl. 10:30-12:00
«Fysisk aktiv læring. Hvorfor og hvordan?» ved professor Sindre M. Dyrstad, UiS mfl.

Kl. 12:00-13:00
Lunsj

Kl. 13:30-14.15
«Når store leser for små» ved stipendiat Monica Gundersen Mitchell, UiS

Kl. 14:15-14:30
Avrunding av seminaret