MENY

Utdanningskonferansen 2017

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger har gleden av å invitere til Utdanningskonferansen 2017 – en konferanse om utdanningsforskning i barnehage, grunnskole og videregående skole.

Illustrasjonsbilde fra fargegata. For tredje år på rad kan UiS invitere til utdanningskonferanse på campus Ullandhaug.

For tredje år på rad har Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger gleden av å kunne invitere til utdanningskonferansen. Dette årets utgave av konferansen vil gå av stabelen onsdag 8. februar. Tema for Utdanningskonferansen 2017 vil være utdanningsforskning, med fokus på barnehage, grunnskole og videregående skole.

Vitenskapelig ansatte fra fakultetet presenterer aktuell og pågående forskning. Konferansen henvender seg særlig til ansatte i barnehage og skole og andre utdanningsaktører i fylket. Programmet består av en plenumsøkt og tre parallelle sesjoner. 

Konferansen avsluttes med mingling og servering av tapas fra kl.16:00.

Påmelding for konferansen
 

Program for Utdanningskonferansen 2017

Plenum:
13:00 - 13:50 Plenum
Rom: AR V-101

«Nyere forskningsblikk på barnehage og skole»

Velkommen til utdanningskonferansen 2017
ved dekan Elaine Munthe

«Approaches to English reading instruction in primary schools in Norway»
ved Rebecca Charboneau Stuvland, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS)

«Møter mellom barn – kontinuitet, dissonans og brudd i kommunikasjonen»
ved Yngve Rosell, Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU)

«Aggressivitet og forstyrrende atferd i klasserommet»
ved Grete Sørensen Vaaland, Læringsmiljøsenteret


Parallellsesjon 1
Forskning med og i barnehager

14:00 – 15:50
Rom: AR V-101

«Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling»
ved Ove Bergersen, Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU)

«Song for veldig gamle og veldig unge - relasjonsbygging på tvers av generasjonar og institusjonar»
ved Hallgjerd Byrkjeland, Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU)

«Små barn, natur(fag)lige sammenhenger og bærekraftig utvikling»
ved Barbara Sageidet, Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU)

«Forskning og innovasjon i samarbeid med praksisfeltet. Presentasjon av forskningsprosjektet: «Bøker og apper: Utvikling av Vurderingsverktøy for E-Bøker for Barn (VEBB)»
ved Margrethe Jernes, Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) og Trude Hoel, Lesesenteret


Parallellsesjon 2
Forskning med og i skoler

14:00 – 15:50
Rom: AR Ø-110

«Blandet læring og studentaktiv undervisning»
ved Christina Finne, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS)

«Lærarhaldningar til vokabularundervisning i engelsk i 7. klasse»
ved Torill Hestetræet, Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS)

«Språkløyper – lærende fellesskap og praksisutvikling innen lesing og skriving ved bruk av online faglige utviklingsressurser»
ved Unni Fuglestad, Lesesenteret

«Hvordan kan Lesson Study bidra til skolebasert kunnskapsutvikling?»
ved Raymond Bjuland og Nina Helgevold, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS)


16:00 – 17:00 Mingling og tapas